estudi d’arquitectura que basa el seu treball en la reducció del consum de recursos i en la visió
sistèmica de l’organització de l’activitat humana en el territori-biosfera
estudio de arquitectura que basa su trabajo en la reducción del consumo de recursos y en la visión
sistémica de la organización de la actividad humana en el territorio-biosfera
architecture studio focused on reducing the consumption of resources with a systemic approach to
the organization of human activity on the land-biosphere

nontropia

contact: jesús cardona pons | t/f +34 971 353 608 | m +34 620 818 290 | jcardona@nontropia.com

[pàgina en construcció | página en construcción | under construction]